Bilgisayarınızda 

win-rar ve power point

programlarının yüklü olması şartıyla

sunummat sistemi sayesinde matematiğin tamamını

kolayca öğrenebileceğiniz sunummat sistemini tanımak için

.

TIKLAYINIZ

.

Yukarıdaki yazıya tıklamış ve sonra da dosyayı indirip incelemiş iseniz sunummat sisteminin çalışma mantığını anlamış olmalısınız.

Kısaca olay şudur. Sağ oka basa basa bütün bilgileri ve soru çözümlerini sıra sıra ekrana siz getiriyorsunuz ve kesin öğrenerek ilerliyorsunuz. Bütün matematik konularının anlatımlarını ve 9000 soru çözümünü en ayrıntılı biçimde öğreniyorsunuz. YGS , LYS , KPSS , DGS , ARA SINIF , LES , ALES gibi sınavlardaki başarınıza çok büyük katkı sağlayacak olan bu sistemi hizmetinize sunmaktan gurur duymaktayız.

İşte bu sunummat sistemi 43 aşamadan yani 43 bölümden oluşmaktadır ve hangi bölümde hangi konuların ve kaçar soru çözümünün olduğunu öğrenmek için aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Bazı bölümler müfredattan çıkartıldı ama biz yayından çıkarmadık. Çünkü üniversitede lazım olabilirler. Fazla mal göz çıkarmaz dedik ve elinizde olmalarını menfaatinize gördük. Bu durumu önemle belirtiriz.

1.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Rakam, sayı, sayma sayıları, doğal sayılar, tamsayılar, tamsayılarda dört işlem, eksinin hainliği, parantez açma, işlem önceliği, asal sayılar, tek ve çift sayılar, ardışık sayılar, ardışık sayılarda toplam formülleri, faktöriyelin tanımı, faktöriyelli sayı problemleri, faktöriyelli sayıların sondan kaç basamağının sıfır olduğunun bulunuşu, örneğin 185! İn içinde kaç tane 5 çarpanı vardır? gibi soru tipleri ve bu başlıklara ait konu anlatım sunumlarını içeren bölümdür. 200 tane sorunun çözümünü içermektedir.Temel Matematik kavramları konu anlatımı alanında eşsiz bir çalışmadır. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu birinci bölümü mutlaka bitirmeliler.

2.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Sayı basamakları konu anlatımı testlerini içermektedir. 180 tane soru çözümü ile konu pekiştirilmiştir. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu ikinci bölümü kesinlikle bitirmeliler.

3.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Bölme ve özellikleri, tam bölünme kuralları ve pratik yöntemleri, asal çarpanlara ayırma konu anlatımı, bir pozitif doğal sayının,  pozitif tam bölenleri sayısının bulunuşu, tam bölenlerinin sayısının bulunuşu, tam bölenlerin toplamının bulunuşu, pozitif tam bölenlerinin toplamının ve çarpımının bulunuşu, asal olmayan pozitif tam bölenlerinin bulunuşu, OKEK konu anlatımı, OBEB konu anlatımı, iki sayının OKEK ve OBEB ini pratik yolla bulma, EKOK ve EBOB konu anlatımı ile bu konulara ait 180 tane sorunun en ayrıntılı şekilde çözümlerini içeren bir bölümdür. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu üçüncü bölümü mutlaka bitirmeliler.

4.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Rasyonel sayının tanımı, rasyonel sayı çeşitleri, rasyonel sayılarda sadeleştirme, rasyonel sayılarda toplama çıkarma çarpma bölme, rasyonel sayılarda toplama çıkarma çarpama bölme üzerine bazı pratik yöntemler, merdivenli rasyonel ifadelerin çözüm yöntemi, sonsuza giden merdivenli rasyonel sayı ifadelerinin çözüm yöntemi, rasyonel sayılar konu anlatımı sunumları, ondalık sayının tanımı, ondalık sayıların 10 ile çarpılma ve 10 ile bölünme pratik yöntemi, ondalık sayılarda toplama çıkarma çarpma bölme konu anlatımı, devirli ondalık sayının tanımı, devirli ondalık sayıların rasyonel hale çevrilmesi, devirli ondalık sayılarda toplama çıkarma yapmanın pratik yolları, ondalık sayılar konu anlatımı ve 180 tane soru çözümünü içeren bir bölümdür. Özellikle test bölümlerini çözerken çok seviye kat edeceksiniz. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu dördüncü bölümü bitirmeliler.

5.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Basit eşitsizlikler konu anlatımı, basit eşitsizlik tanımı, çözüm yöntemi, iki tarafın pozitif sayı çarpılıp bölündüğünde yön değişmeyeceği, iki tarafı negatif sayı ile çarpınca yön değişeceği, basit eşitsizliklerin yönler aynı olmak şartıyla sadece taraf tarafa toplanabileceği kuralı, karesi kendinden küçük olan sayıların 0 ile 1 arasındaki sayılar olduğu, mutlak değer konu anlatımı, mutlak değerin tanımı, mutlak değerin bir uzunluk olduğu ve asla negatif olamayacağı, mutlak değer denklemlerinin çözüm yöntemi, mutlak değer eşitsizliklerinin çözüm yöntemi, mutlak değerin iç kısmı pozitif olduğunda dışarıya aynen çıkacağı, mutlak değerin iç kısmı negatif olduğunda dışarıya (-) ile çarpılarak çıkacağı, üslü sayıların konu anlatımı, üslü sayının tanımı, sıfırdan farklı olan diğer sayıların sıfırıncı kuvvetlerinin 0 olacağının ispatı, üslü sayılarda toplama çıkarma çarpma bölme üs alma kuralları, üslü sayılarda üstte bulunan (-) nin negatiflikle alakasının olmayıp tabanı ters çevir demek olduğu, üslü denklemlerin nasıl çözümleneceği, üslü halde olan eşitsizliklerin nasıl çözümleneceği ve bunlarla ilgili bol konu anlatım sunumları ile 280 tane sorunun en ayrıntılı şekilde çözümlerini içeren bölümdür. Özellikle test bölümlerini çözerken manyak derecede seviye kat ediyorsunuz. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu beşinci bölümü bitirmeliler.

6.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Köklü sayılar konu anlatımı, köklü sayının tanımı, köklü yazımdan üslü yazıma geçme formülü, köklü ifadelerde sadeleştirme, köklü sayılarda eşlenik bulma, eşlenik olan köklü sayıların çarpımını kolay yolu, köklü sayılarda toplam çıkarma çarpma bölme, iç içe köklü ifadelerin çözümlenmesinin formülü, sonsuza giden köklü ifadelerin çözümlenmesi, çarpanlara ayırma konu anlatımı, çarpanlara ayırmanın tanımı, ortak çarpan parantezine alma kuralı, iki kare farkı özdeşliğiyle çarpanlara ayırma kuralı, küpler farkı ve küpler toplamı özdeşliğiyle çarpanlara ayırma kuralı, çarpanlara ayırmada tamkare açma ve açılmış tamkareyi eski haline çevirme, kareler toplamı özdeşliği, küpler toplamı özdeşliği, küpler farkı özdeşliği, çarpanlara ayırmada sadeleştirme yapma yöntemleri ve pratik yolları, çarpanlara ayırmada terim ekleme ve çıkarma yapma yöntemi ve bunların ayrıntılı konu anlatım sunumları ile tam 260 tane sorunun en ayrıntılı şekilde çözümlerini içeren bölümdür. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu altıncı bölümü bitirmeliler.

7.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Oran ve orantı konu anlatımı, oran nedir tanımı, orantı nedir tanımı, orantının özellikleri, içler dışlar çarpımı özellikleri, orantı sabiti nedir tanımı, orantıda daima paylar toplamının paydalar toplamına oranının daima aynı orantı sabitini vereceği, orantıda payın paya oranının paydanın paydaya oranına eşit olacağı, orantıda bulunan tüm oranların ters çevrilebileceği, doğru orantı konu anlatımı doğru orantı nedir tanımı, doğru orantılı değişkenlerin bölümlerinin sabit olduğu, ters orantı konu anlatımı, ters orantı nedir tanımı, ters orantılı değişkenlerin çarpımlarının sabit olduğu, karışık orantı konu anlatımı, karışık orantı nedir tanımı, karışık orantı problemlerinin pratik yolla çözümü, aritmetik orta konu anlatımı, aritmetik orta nedir tanımı, aritmetik orta ile sayı adedinin çarpımını sayıların toplamını vereceği, tek sayı miktarınca sayı varsa ortanca sayının sayıların aritmetik ortasına eşit olduğu, geometrik orta konu anlatımı, geometrik orta nedir tanımı, iki sayının geometrik ortasının aynı zamanda bu sayılara orta orantılı olan sayı olduğu, harmonik orta konu anlatımı, harmonik orta nedir tanımı, istatistik konu anlatımı, istatistik nedir tanımı, mod nedir tanımı, medyan nedir tanımı, açıklık ve çeyrekler açılığı nedir tanımı, standart sapma nedir tanımı, standart sapmanın formülü, z puanı nedir tanımı ve bulun uşu, T puanı nedir tanımı ve bulunuşu işte bu başlıklara ait süper konu anlatım sunumlarını ve tam 160 tane sorunun çözümünü en ayrıntılı şekilde bulunduran bir bölümdür. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu yedinci bölümü bitirmeliler.

8.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Denklem çözme yöntemleri konu anlatımı ve test çözümleri, bir bilinmeyenli denklemin tanımı ve çözüm yöntemi, bir bilinmeyenli denklemin çözüm kümesinin boş küme olması durumu ve sonsuz elemanlı olması durumu, iki bilinmeyenli denklemlerin çözümü, yok etme yöntemiyle çözümlenmesi, özel denklemlerin çözüm yöntemleri, sayı problemleri konu anlatımı ve test çözümleri, kesir problemleri konu anlatımı ve test çözümleri ana başlıklarını taşıyan bölümdür. Bu bölümde 270 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu sekizinci bölümü bitirmeliler. 

9.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Yaş problemleri konu anlatımı ve test çözümleri, işçi havuz problemleri konu anlatımı ve test çözümleri, hareket hız problemleri konu anlatımı ve test çözümleri ana başlıklarını taşıyan bölümdür. Bu bölümde 240 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu dokuzuncu bölümü bitirmeliler.

10.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Yüzde problemleri konu anlatımı ve test çözümleri, faiz problemleri konu anlatımı ve test çözümleri, karışım problemleri konu anlatımı ve test çözümleri ana başlıklarını taşıyan bölümdür. Bu bölümde 200 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu onuncu bölümü bitirmeliler. 

11.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Mantık konu anlatımı ve test çözümleri, önermenin tanımı, önermenin doğruluk değeri, denk önermenin tanımı, önermenin olumsuzu, 2 ve 3 tane önermenin doğruluk tablosunun nasıl yapıldığı, bileşik önermelerin tablosu, totoloji ve çelişkinin tanımı ve test soruları ile çözümleri, kümeler konu anlatımı ve test çözümleri, kümenin tanımı, boş küme ve evrensel kümenin tanımı, kümelerde kesişim birleşim fark dış kavramlarının açıklamaları, demorgan kuralının açıklaması, kümeler ile ilgili güncel problemler ve çözümleri, kartezyen çarpım konu anlatımı ve testleri, kartezyen çarpımın tanımı, kartezyen çarpımın değişme özelliğinin olmadığını açıklaması, eleman sayıları sayılabilir kümelerin çarpımından düzlemde noktalar topluluğunu elde edileceğinin açıklaması, küme ile aralığın çarpımından düzlemde dikey çizgilerin elde edileceğinin açıklaması, aralık ile kümenin çarpımından yatay çizgilerin aelde edileceğinin açıklaması, aralık ile aralığın çarpımından düzlemde bir alan elde edileceğinin açıklanması, kartezyen çarpımın kesişim be birleşim üzerine dağılma özelliğinin olduğunun açıklaması ve bol miktarda test soru çözümleriyle pekiştirilmesi, bağıntı konu anlatımı ve testleri, bağıntının tanımı, bağıntı sayısı formülünün açıklaması, yansıyan, simetri, ters simetri, geçişken bağıntıların tanımı ve açıklamaları ve bol test soru çözümleriyle pekiştirilmesi ana başlıklarını taşıyan bir bölümdür. Bu bölümde 310 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu onbirinci bölümü bitirmeliler.

12.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Fonksiyon konu anlatımı ve testleri, fonksiyonun tanımı, fonsiyon çeşitlerinin açıklanması, fonksiyon çeşitlerinin düzlemde grafikler halinde açıklaması, bileşke fonksiyonun tanımı ve soru çeşitleri, ters fonksiyonun tanımı ve özellikleri, işlem konu anlatımı ve testleri, işlemin tanımı, işlem ile ilgibi soru tipleri ve çözümleri, modüler aritmetik konu anlatımı ve testleri, modüler aritmetiğin kalan bulma olduğunun açıklaması, bol miktarda test soru çözümüyle pekiştirilmesi, modüler aritmetikle ilgili gün soruları ana başlıklarını taşıyan bir bölümdür. Bu bölümde 340 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu onikinci bölümü bitirmeliler. 

13.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Permütasyon konu anlatımı ve testleri, saymanın temel ilkesi ile ilgili bol soru çözümü, permütasyonun bir sıralama olduğu ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi, tekrarlı permütasyon konu anlatımı ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi, fonksiyon permütasyon konu anlatımı ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi, masa permütasyonu konu anlatımı ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi, halka permütasyonu konu anlatımı ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi, kombinasyon konu anlatımı ve testleri, kombinasyonun bir grup oluşturma olduğunun açıklaması, kombinasyonla noktalar sayesinde farklı doğrular elde etmenin formülü ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi, kombinasyonla noktalar sayesinde farklı üçgenler elde etmenin formülü ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi, kombinasyonlar farklı paralelkenar, kare, dikdörtgen, çember, elips elde etmenin formülleri ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi, binom açılımı konu anlatımı ve testleri, binom açılımında sabit terim ve orta terim bulmanın formülleri ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi, binom açılımıdaki terim sayısı bulmanın yolları, binom açılımında baştan r. terimin nasıl bulunacağının formülü, olasılık konu anlatımı ve testleri, olasılık tanımı, şartlı ya da koşullu olasılık tanımı ve açıklaması, olasılık ile ilgili bol miktarda test soru çözümlerini içeren bölümdür. Bu bölümde 340 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu onüçüncü bölümü bitirmeliler. 

14.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ:Polinomlar konu anlatımı ve testleri, polinom tanımı, sabit polinomun tanımı, sıfır polinomunun tanımı, bir polinomun derecesi ve başkatsayısının bulunuşu, bir polinomun sabit terim ile katsayılar toplamının bulunuşu, polinomlarda toplamın farkın çarpımın bölümün derecelerinin bulunuşu, polinomlarda bölme ve özellikleri, polinomlarda kalan bulma, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konu anlatımı ve test çözümleri, ikinci derece denklemin tanımı, ikinci derece denklemin köklerinin çarpanlara ayırma yöntemiyle bulunuşu ve pratik yöntemi, ikinci derece denklemin köklerinin disciriminant yöntemiyle bulunma formülleri, ikinci derece denklemin kökler toplamı ve çarpımı formülleri, kökleri verilen ikinci derece denklemin kurulması, ikinci dereceden denklemin köklerinin işaretlerinin incelenmesi ile ilgili bol miktarda test soru çözümlerini içeren bölümdür. Bu bölümde 310 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Sadece LYS sınavına hazırlananlar bu ondördüncü bölümü bitirmeliler. 

15.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Eşitsizlikler konu anlatımı ve testleri, eşitsizlik tanımı, eşitsizliklerin çözüm kümesini bulmanın formülleri, tablo yaparak eşitsizlik çözme yöntemi, eşitsizlik sisteminin tanımı ve çözüm kümesinin bulunuş yöntemi, ikinci dereceden eşitsizliklerin çözüm kümesinin bulunuşu, ikinci dereceden fonfsiyonun daima pozitif yada daima negatif olmasının kuralları, parabol konu anlatımı ve testleri, parabolün tanımı, parabolde başkatsayı pozitif ile kollarının yukarı doğru olduğunun açıklaması, parabolde başkatsayı negatif ile kollarının aşağı doğru olduğunun açıklaması, parabolün sabit teriminin daima y-eksenini kesen sayı olduğunun açıklanması, parabol fonksiyonunun köklerinin x-eksenini kesen sayılar olduğunun açıklanması, parabol fonksiyonunda delta pozitif olduğunda parabolün x-eksenini iki yerde kestiğinin açıklanması, parabol fonksiyonunda delta sıfır olduğunda parabolün x-eksenine teğet olduğunun açıklanması, parabol fonksiyonunda delta negatif olduğunda parabolün x-eksenini kesmediğinin açıklanması, grafiği verilmiş olan bir parabolün fonksiyonunun yazılması, parabolün tepe noktasının koordinatlarının formüllerinin açıklanması, ikinci dereceden bir fonksiyonu en büyük ya da en küçük yapan x değerinin tepe noktasının apsisi olan r değeri olduğunun açıklaması, ikinci derece bir fonksiyonun en büyük ya da en küçük değerinin tepe noktasının ordinatı olan k değeri olduğunun açıklaması konu başlıklarını ve bol miktarda test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. Bu bölümde 230 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Sadece LYS sınavına hazırlananlar bu onbeşinci bölümü bitirmeliler. 

16.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Trigonometri konu anlatımı ve testleri, trigonometri nedir tanımı, açı çeşitleri, pozitif ve negatif açının tanımı, esas açının tanımı ve soru tipleri, trigonometrik oranların dik üçgende tanımlanması, trigonometrik özdeşlik formüllerinin ispatları ve örneklerle pekiştirilmesi, trigonometrik oranların birim çemberde gösterilmesi, sinüs kosinüs tanjant kotanjant fonksiyonlarının birim çemberde incelenmesi ve artan azalan olduğu bölgelerin belirlenip nerelerde (+) nerelerde (-) olduğunun açıklaması, periyodik trigonometrik fonksiyonların grafiklerinin nasıl çizileceğinin açıklanması, trigonometrideki toplam fark yarım açı formüllerinin açıklanması ve bol örnekle pekiştirilmesi, dönüşüm ve ters dönüşüm formüllerinin açıklamaları ve bol örnekle pekiştirilmesi, trigonometrik denklemlerin çözüm yöntemlerinin açıklanması konu başlıklerinı ve bol miktarda test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. Bu bölümde 440 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Sadece LYS sınavına hazırlananlar bu onaltıncı bölümü bitirmeliler. 

17.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Karmaşık sayılar konu anlatımı ve testleri, karmaşık sayı nedir tanımı, karmaşık sayının düzlemde bir nokta belirttiğinin açıklanması, karmaşık sayının reel kısmının noktanın apsisini gösterdiğinin açıklaması, karmaşık sayının sanal kısmının noktanın ordinatını gösterdiğinin açıklaması, karmaşık sayılarda toplama çıkarma çarpma bölmenin nasıl yapıldığının açıklaması, karmaşık sayıların eşleniğinin nasıl bulunduğunun açıklaması, karmaşık sayının mutlak değerinin belirttiği noktanın orijine olan uzaklığı olduğunun açıklaması, karmaşık sayılarda mutlak değer alma ile ilgili özel kuralların açıklaması öğretildi. Bu bölümde 150 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Sadece LYS sınavına hazırlananlar bu onyedinci bölümü bitirmeliler. 

18.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Logaritma konu anlatımı ve testleri, logaritma nedir tanımı, logaritmanın üstel denlemlerin çözümüne yaradığının açıklaması, üstel fonksiyonun ters fonksiyonunun logaritma fonksiyonu olduğunun açıklaması, logaritma fonksiyonunun özellikleri, çarpım logaritmasının ayrı ayrı logaritmalarının toplamı olduğunun açıklaması, bölümün logaritmasının ayrı ayrı logaritmalarının farkı olduğunun açıklaması, doğal logaritmanın tanımı, logaritmada tabanın e sayısı olması durumu, logaritmada taban değiştirme formüllerinin açıklaması, logaritma fonksiyonunun grafiklerinin çizimlerinin nasıl yapıldığının açıklaması, logaritmik eşitsizliklerin nasıl çözüldüğünün açıklaması başlıklarını ve bol test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. Bu bölümde 120 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Sadece LYS sınavına hazırlananlar bu onsekizinci bölümü bitirmeliler. 

19.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Toplam sembolü konu anlatımı ve testleri, toplam sembolü nedir tanımı, toplam sembolü ile ilgili formüllerin açıklaması, çarpım sembolü konu anlatımı ve testleri, çarpım sembolü nedir tanımı, çarpım sembolü ile ilgili formüllerin açıklaması başlıklarını ve bol test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. Bu bölümde 100 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Sadece LYS sınavına hazırlananlar bu ondokuzuncu bölümü bitirmeliler. (Müfredattan çıkarıldı. Ama bazı mühendislikler için halâ gerekli olduğu için sistemden çıkarmadım.) 

20.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Diziler konu anlatımı ve testleri, dizi nedir tanımı, paydanın kökü olan değer pozitif tamsayı olduğunda bu ifadenin dizi olmayacağının açıklaması, monoton artan ve azalan dizilerin ne olduğunun açıklaması, aritmetik dizi konu anlatımı ve testleri, aritmetik dizi nedir tanımı, aritmetik dizinin özellikleri ve toplam formülü, geometrik dizi konu anlatımı ve testleri, geometrik dizi nedir tanımı, geometrik dizinin özellikleri ve toplam formülü başlıklarını ve bol test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. Bu bölümde 280 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Sadece LYS sınavına hazırlananlar bu yirminci bölümü bitirmeliler. 

21.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Matrisler konu anlatımı ve testleri, matris nedir tanımı, matris çeşitleri, kare matrisin tanımı, birim ya da etkisiz matrisin tanımıi skaler matrisin tanımı, matrislerde toplam çıkarma çarpmanın nasıl yapıldığının açıklaması, kare matrislerde kuvvet almanın nasıl yapıldığının açıklaması, bir matrisin tersinin nasıl alındığının açıklaması, ek matris nedir tanımı, determinant konu anlatımı ve testleri, determinant nedir tanımı, 2×2 matrisin determinantının nasıl alındığının açıklaması, 3×3 matrisin determinantının sarrus kuralı ile nasıl yapıldığının açıklaması, kofaktör ve eş çarpanın ne olduğunun açıklamasıbaşlıklarını ve bol test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. Bu bölümde 120 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. (Müfredattan çıkarıldı. Ama bazı meslekler ve üniversiteler için halâ gerekli olduğu için sistemden çıkarmadım.) 

22.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Özel fonksiyonlar konu anlatımı ve testleri, özel fonksiyon nedir tanımı, parçalı fonksiyonun tanımı ve örneklerle açıklanması, mutlak değer fonksiyonlarının grafiklerinin nasıl çizildiğinin açıklaması, özel fonksiyonların sağa sola yukarı aşağı ötelenmesinin nasıl olduğunun açıklanması başlıklarını ve bol test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. Bu bölümde 100 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Sadece LYS sınavına hazırlananlar bu yirmiikinci bölümü bitirmeliler. 

23.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ:  Limit konu anlatımı ve testleri, limit nedir tanımı, sağ limit ve sol limit nedir tanımı, sağ limit sol limite eşit olduğunda o değerde limitin olacağının açıklaması, sürekli olduğu değerlerde limitin direkt olarak sayının görüntüsü olacağının açıklaması, tek nokta süreksizliklerinde limitin görüntü olmayıp boşluğun hizasındaki değer olduğunun açıklanması, parçalı süreksizliğin olduğu değerlerde sağ ve sol limitler eşit olmayacağından limitin olmayacağının açıklaması, limitte belirsizlik hallerinin açıklanmasıbaşlıklarını ve bol test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. Bu bölümde 180 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Sadece LYS sınavına hazırlananlar bu yirmiüçüncü bölümü bitirmeliler. 

24.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Türev konu anlatımı ve testleri, türev nedir tanımı, sağ türev ve sol türevin tanımı, süreksiz olduğu noktalar ile kırılmanın olduğu değerlerde türevin olmayacağının açıklanması, türev alma kuralları, üstel fonksiyonların türev formülleri, sabitin türevinin 0 olacağının açıklanması, bileşke fonksiyonların türevlerinin nasıl alınacağı, trigonometrik fonksiyonların türevlerinin nasıl alınacağının açıklanması, logaritmik fonksiyonların türevlerinin nasıl alınacağının açıklanması, kapalı fonksiyonlarıntürevlerinin nasıl alınacağının açıklanması, ters trigonometrik fonksiyonların türevlerinin nasıl alınacağının açıklanması, birinci türevin o değerden çizilen teğetin eğimi olacağının açıklaması, ikinci türevin o değerde fonksiyonun konveks mi konkav mı olduğunun belirlenmesine yaradığının açıklanması, ikinci türevi sıfır yapan değerde dönüm noktası olacağının açıklaması, birinci türevi pozitif yapan değerlerde gerçek fonksiyonun artan olacağının açıklaması, birinci türevi negatif yapan değerlerde gerçek fonksiyonun azalan olacağının açıklaması, birinci türevi sıfır yapan değerde belki maksimum ve minimum nokta olabileceğinin açıklaması, türev yardımıyla grafik çizimlerinin nasıl yapıldığının açıklaması başlıklarını ve bol test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. Bu bölümde 440 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Sadece LYS sınavına hazırlananlar bu yirmidördüncü bölümü bitirmeliler. 

25.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ:  İntegral konu anlatımı ve testleri, integral nedir tanımı, integral almanın türevin tersi bir işlem olduğunun açıklaması, türev ile integralin birbirirni ters fonksiyonları olduğunun açıklaması, logaritmik fonksiyonların integralinin nasıl alınacağının açıklaması,trigonometrik fonksiyonların integralinin nasıl alınacağının açıklaması,üstelfonksiyonların integralinin nasıl alınacağının açıklaması, kısmi integralin nasıl alınacağının açıklaması, imtegral sayesinde bir eğrinin altında kalan alanın hesaplanabileceğiniz açıklaması ve bol örnekle pekiştirilmesi, integralle hacim bulmanın nasıl olduğunun açıklaması, rasyonelfonksiyonların integralinin nasıl alınacağının açıklaması, ters trigonometrikfonksiyonların integralinin nasıl alınacağının açıklaması başlıklarını ve bol test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. Bu bölümde 320 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Sadece LYS sınavına hazırlananlar bu yirmibeşinci bölümü bitirmeliler. 

26.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ:  Temel geometri konu anlatımı, açının tanımı, doğruda açılar konusunun açıklaması, tümler bütünler tam açının tanımları, yöndeş iç ters ve dış ters açıların açıklaması, üçgende açılar ve özellikleri, üçgen çeşitleri ve özellikleri, sewa, menelaus, stewart kurallarının açıklaması, aıortay, kenarortay, yükseklik özellikleri, öklit teoreminin açıklamasıi pisagor teoremi ve pratik yöntemleri, üçgenlerde benzerlik konusunun açıklaması başlıklarını ve bol test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. Bu bölümde 320 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Sadece bu bölümü bitirerek bile temel geometri sorununuzu kesinlikle halledebilirsiniz. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu yirmialtıncı bölümü bitirmeliler. 

27.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Bütün geometrinin formüllerini içinde bulunduran harika bir çalışmadır. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu yirmiyedinci bölümü bitirmeliler. 

28.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: Analitik geometri ile ilgili çok görsel ve süper öğretici bir çalışmadır. Ayrıca katı cisimlerin alan hacimlerini anlatan bölümde vardır. Test anlamında eksiği vardır. Ayrıca bu bölümde vektörler konu anlatımı yapılmış bulunmaktadır. Toplam 120 soru çözümü üzerinden bu konular hazırlanmış bulunmaktadır. LYS derdi olanların bu yirmisekizinci bölümü bitirmeleri şart. 

29.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: 12 adet süper derecede güzel şekilde hazırlanmış Matematik YGS denemelerini içeren bir bölümdür. YGS konularını bitirmeden bu denemeleri çözmeyiniz. Ekrana soru geldiğinde önce mutlaka siz bir cevap bulunuz. Sonra çözümünü inceleyiniz. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu yirmidokuzuncu bölümü bitirmeliler.

30.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (Temel Matematiği çok ayrıntılı anlatan yeni versiyon bir dosyasıdır.) 

Yaklaşık 100 saatlik bir çalışmayla bitirdim bu konuyu. Biliniz ki sınavlarda kaçan sorular bu konudan oluyor. Çünkü herkes kolay deyip gereken özenle çalışmıyor bu konuya. Konusu ve formülleri kolay. Ama soru tipleri acayip. Bu sunum sayesinde temel matematik diye bir derdiniz kesinlikle kalmayacaktır. Sunumun ara başlıkları şu şekildedir. Rakam nedir? Sayma sayısı nedir? Doğal sayı nedir? Tam sayı nedir? Pozitif tam sayı nedir? Negatif tam sayı nedir? Tam kare olan sayılar hangileridir. Tam sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, işaretler, denklem çözme. İşte bu basit şeylerle ilgili o kadar çok farklı soru çeşidi öğrenirsiniz ki hayret bu kadar soru çeşidi varmıydı bu konuda diyeceksiniz. 315 örnek  soru ve çözümünü öğreneceksiniz. Özellikle son 120 soru kolay gibi gözüken bu konudan neler de sorulabileceğini görmeniz açısından size çok çok faydalı olacaktır. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu otuzuncu bölümü bitirmeliler.

31.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (Pozitif ve negatif sayılar, tek ve çift sayılar, ardışık sayılar, asal sayılar konularını çok ayrıntılı anlatan yeni versiyon bir dosyadır.)

Basit gibi gözüken bu konulardan her çeşit sınavda soru gelmektedir. Tüm kaynaklarda hemen kuralları verilip bir kaç örnekle geçiştirilen bu konuyu yaklaşık 200 soru ve çözümüyle sunumunu yaptım. Neredeyse her çeşit soru tipini gösterdim. Yaklaşık 80 saatlik bir çalışmayla bu dosyayı bitirdim. Herkese ve her seviyeden öğrenciye inanılmaz derecede faydalı olacak bir çalışma oldu. Sunumun içinde bulunan ara başlıklar şu şekildedir. Pozitif negatif sayı özellikleri ve bol soru çeşidiyle pekiştirilmesi, tek ve çift sayıların özellikleri ve bol soru çeşidiyle benimsetilmesi, ardışık sayı tanımı ile ilgili bol soru çeşidi çözümü, ardışık sayılarda terim sayısı formülü ve bol soru çeşidiyle pekiştirilmesi, ardışık sayıların toplamlarının bulunmasını sağlayan pratik formülün ispatı ve bol soru çeşitleriyle pekiştirilmesi, asal sayının tanımı ve özellikleri ve bol soru çeşidiyle pekiştirilmesi, aralarında asallık kavramının verilip bol soru çeşidiyle pekiştirilmesi yapıldı. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu otuzbirinci bölümü bitirmeliler.

32.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (Faktöriyelli sayı problemleri, Sayı basamakları, Taban aritmetiği konularını bol soru çözümüyle öğreten yeni versiyon bir dosyadır.

Yaklaşık 75 saatlik bir çalışmayla bitirdim bu dosyayı. Faktöriyel bölümü tüm kaynaklarda 5-8 soru çözümü ile bitirilir. Ve öğrenci genelde bu konuyu zor görüyor. Ben tam 56 tane örnek soru çözümü üzerinden bu konuyu hazırladım. Sadece bunları defter tutarak bitirin. Sonra istediğiniz sınava girin. İstediğiniz soru bankasının sorularını çözün. Bu kadar iddialı bir sunum sizin anlayacağınız. Şu ara başlıklar var. Faktöriyelin tanımı, Faktöriyel ile ilgili sadeleştirme soruları. Örneğin 100!  de  kaç tane 3 çarpanı vardır? Veya kaç tane 5 çarpanı vardır? Veya kaç tane 6 çarpanı vardır? gibi soru tiplerinin çözüm mantığı. x  en çok kaç olur soru tipleri. Örneğin 72! in sonunda kaç tane sıfır vardır? soru tiplerinin açıklanması. Örneğin 75! – 1  sayısının sonunda kaç tane  9  vardır soru tiplerinin açıklanması. İşte bunları tam 54 soru çözümü üzerinden süper anlayabileceksiniz.Bu dosyadaki diğer konu ise sayı basamakları konusudur. Bütün sınavlarda bu konudan soru gelir. LYS de bile. Öğrenciler kolay ya derler ama soruları bu konudan kaçırırlar. Çünkü acayip soru tipleri vardır. Ben konuyu tam 93 örnek soru çözümü üzerinden hazırladım. Müthiş oldu. Ara başlıkları ve soru tipleri çok olduğundan buraya yazmayacağım.  Bu dosyadaki diğer konu Taban aritmetiği konusudur. Öğrencilere genelde zor gelen bir konudur. Kitaplar pratik olmayan formülleri kullandıklarından zor gibi görünüyor ama ben inanılmaz pratik yöntemlerle bu konuyu tam 68 örnek soru çözümü üzerinden hazırladım. İnanılmaz harika bir çalışma oldu. Sadece bunu bitirin istediğiniz sınava girin. Ara başlığı çok olduğundan buraya yazmıyorum. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu otuz ikinci bölümü bitirmeliler.

33.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (Asal çarpanlara ayırma – OKEK – OBEB konularını anlatan yeni versiyon bir dosyadır.) 

Bu konunun ne kadar zor olduğunu, bu konuyu çalışanlar iyi bilirler. Kesinlikle en geniş açıklamalı bir şekilde hazırlandı bu konu. Sadece bu dosyayı bitirerek bile bu konuyu öğrendim diyebileceksiniz. Tam 120 tane soru çözümü üzerinden hazırladım bu sunum dosyasını. Yaklaşık 100 saatlik bir çalışmayla bitirdim bu konuyu. Çözümlü soru sayısı az gibi görünüyor ama hazırlanması çok vaktimi aldı. Kaynaklarda 15-20 örnek soru çözümüyle bitirilen bu konuyu 120 soru üzerinden bitirdim. Yani bu konuyu en ayrıntılı olarak öğreten tek dosya işte bu dosyadır. Tüm Türkiye ‘ de hem de. Konunun ara başlıkları şu şekildedir. Asal çarpanlara ayırma yöntemi, pozitif tam sayıların asal bölenlerinin kaç tane olduğunun bulunuşu, asal bölenler toplamı, asal olmayan bölenlerin toplamı, bir pozitif tam sayıyı tam bölen pozitif tam sayıların sayısının bulunuşu, tam sayı bölenlerin sayısı, çift tam sayı bölenlerin sayısı, tek tam sayı bölenlerin sayısı, pozitif tam bölenlerin toplamı ve çarpımı, EKOK ve EBOB kelimelerinin anlamları, iki sayının EKOK ve EBOB larını bulmanın pratik yöntemi, iki sayının EKOK ve EBOB unu bulmayla çözülebilen özel soru tipleri, üç sayının EKOK ve EBOB unu bulmayla çözülebilen özel soru tipleri, iki sayının EBOB u verilmişken bu sayıların toplamlarının en küçük değerinin bulunuşu, iki sayının EKOK u verilmişken bu sayıların toplamlarının en büyük değerinin bulunuşu, en az kare kullanarak  bir dikdörtgen elde etmenin yöntemi, en az sayıda dikdörtgenler kullanarak bir kare elde etme yöntemi, en az sayıda eş küp parçaları kullanarak bir prizma elde etmenin yöntemi, en az sayıda tuğlalar kullanarak bir küp elde etme yöntemi, dikdörtgen şeklinde bir tarlanın kenarlarına eşit aralıklarla en az kaç ağaç dikilebileceğini bulmanın pratik yöntemi, ………… vesaire. İşte bu hedefleri öğrenmenizi sağlayacak tam 120 soru ve en ayrıntılı şekilde çözümleri bulunduran bu sunum dosyası sayesinde emin olunuz ki EKOK ve EBOB diye bir derdiniz kalmayacaktır. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu otuz üçüncü bölümü bitirmeliler.

34.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (Rasyonel sayılarda işlem, Rasyonel sayılarda sıralama yöntemleri, Ondalık sayılarda işlem, Devirli ondalık sayılar konularını anlatan yeni versiyon bir dosyadır.) 

Yaklaşık 85 saatlik bir çalışmayla bitirdim bu konuyu. Biraz vaktimi çok aldı. Çok öğretici bir seviye ayarladım. Her kesimden öğrenciye faydalı olacak bir sunum dersi oldu. Tam 245 soru çözümü üzerinden formüller benimsetildi. Özellikle kullandığım pratik yöntemleri gördüğünüzde çok memnun kalacaksınız. Bu pratik yöntemler sayesinde önceden uzun uzun çözdüğünüz soruları daha hızlı çözerek zaman kazanacak ve bu zamanı da diğer sorulara kullanacaksınız. Bu dosyadaki ara başlıklar şu şekildedir. Rasyonel sayının tanımı, paydanın sıfır olması halinde tanımsız olacağının açıklanması, tanım aralığı bulma mantığının izah edilmesi, basit kesrin tanımı, bileşik kesrin tanımı, kesirlerin genişletilmesi, genişletme mantığı ile kesirleri küçükten büyüğe sıralama yöntemlerinin açıklamaları, paydaları eşitleyerek kesir sıralama, payları eşitleyerek kesir sıralama, iki kesri sıralamanın pratik yolu, sırlama ile ilgili bol soru tipi ve çözümleri, kesirlerin sadeleştirilmesi, rasyonel sayılarda toplama çıkarma ve pratik yöntemleri, rasyonel sayılarda çarpma bölme ve pratik yöntemleri, sonsuza giden rasyonel soru tipi, ondalık sayının tanımı, ondalık sayıyı rasyonele çevirme, ondalık sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve pratik yöntemleri, devirli ondalık sayıların tanımı, devirli ondalık sayıyı rasyonel hale çevirmenin formülünün ispatı ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi. Sadece bu dosyayı defter tutarak yani yazarak bitiriniz. Sonra istediğiniz soru bankasını açınız. Çözme hızınıza siz bile inanamayacaksınız. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu otuzdördüncü bölümü bitirmeliler.

35.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (Basit eşitsizlikler, Mutlak değer konularını anlatan yeni versiyon bir dosyadır.) 

Yaklaşık 80 saatlik bir çalışmayla bitirdim bu çalışmayı. Basit eşitsizlikler konusunu 90 örnek soru çözümü üzerinden sunumunu hazırladım. Neredeyse her soru çeşidini içermektedir. Pratik yöntemlerle bir çok soru çeşidi kolayca öğretildi. Ara başlıklarını şu şekildedir.  İki tarafa aynı sayı eklenebileceği, çıkarılabileceği özelliği verildi. İki taraf pozitif sayı ile çarpılsa ya da bölünse yön değişmeyeceğinin izahları yapıldı. İki taraf negatif sayı ile çarpılsa veya bölünse eşitsizliğin yön değiştireceğinin izahı yapıldı. Eşitsizliklerin taraf tarafa sadece toplanabileceği verildi. Karesi kendinden küçük sayılarınneler olacağı açıklandı. İşte bu özellikler tam 90 soru çözümü üzerinden iyice benimsetildi. Bu konuyu bu kadar ayrıntılı ve bol örnekli öğreten başka bir kaynak olmadığını önemle söylemek istiyorum.  Mutlak değer  konusunu 112 örnek soru çözümü üzerinden hazırladım. Neredeyse her soru çeşidini içermektedir. Az özelliği var ama çok soru var bu konunun. Öğrencilerin zorlandığı bir konudur. Ama bu sunumumuz sayesinde artık bu konu en pratik yöntemleriyle hallolmuş oldu. Tüm yeni çalışmalarımda olduğu gibi bu sunumumda da çok iddialıyım. Sadece bu dosyayı defter tutarak bitirin sonra istediğiniz soru bankasını çözün. İstediğiniz sınava girin. Sorununuzun hallolduğuna şahit olacaksınız. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu otuzbeşinci bölümü bitirmeliler.

36.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (Üslü Sayılar konusunu anlatan yeni versiyon bir dosyadır.) 

Yaklaşık 65 saatlik bir çalışmayla bitirdim bu konuyu. Çok ayrıntılı olarak hazırladım bu konuyu. Sadece bunu bitirerek sınavlara girin yine başarırsınız bu konunun sorularını çözmeyi. Ara başlıkları şu şekildedir. Üslü sayının tanımı, tam kare olan üslü sayılar, çok kullanılan  2 , 3 , 5 , 6  nın kuvvetleri, negatif sayıların kuvvetleri, üssün negatif olması durumunun incelenmesi, sıfırıncı kuvvetin neden 1 olduğunun açıklanması, üslü sayının yine üssünün nasıl alındığının açıklaması, üslü sayıların toplama, çıkarmasının nasıl yapıldığının açıklanması, tabanlar eşit iken çarpmanın ve bölmenin nasıl yapıldığı, üsler aynı tabanlar farklı iken çarpma ve bölmenin nasıl yapıldığının açıklanması, üslü sayının üstünde toplama varsa aslında çarpım durumunun olduğunun açıklanması, üslü sayının üstünde çıkarma varsa aslında bölüm durumunun olduğunun açıklanması, virgüllü yazımlardan üslü yazıma geçmenin açıklaması, bilimsel gösterimin nasıl olduğunun açıklanması, üslü denklemlerin çözümlerinin nasıl yapıldığının açıklaması, tabanlar eşit iken üslü denklemin nasıl çözüleceğinin açıklaması, tabanlar farklı iken nasıl çözüleceğinin açıklaması, üsleri eşit ve çift iken nasıl çözüleceğinin açıklaması, üsleri eşit ve tek iken nasıl çözüleceğinin açıklaması, tabanları aynı üsleri farklı olan iki üslü denklemin ortak nasıl çözüleceğinin açıklaması. İşte bu başlıklarla ilgili toplam 170 soru ve çözümünü içeriyor bu sunum dersimiz. Sadece bu sunumu bitirin sonra istediğiniz kitabı açın sorularını çözebiliyor olacaksınız. Hiç bir yerde bu üslü sayılar konusunun bu kadar ayrıntılı olarak hem de tamamı çözümlü şekilde bulunmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Alın bu dosyayı. Açın bilgisayarınızı ve yaklaşık 8 saat çalışın. Üslü sayılar diye bir sıkıntınız kalmasın.  YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu otuz altıncı bölümü bitirmeliler.

37.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (Köklü Sayılar konusunu anlatan yeni versiyon bir dosyadır.) 

Yaklaşık 75 saatlik bir çalışmayla bitirdim bu konuyu. Her ayrıntıyı çok detaylı şekilde anlattım. Müthiş öğretici bir çalışma oldu. Ara başlıkları şu şekildedir. Köklü sayının tanımı, karekökü tam alınan sayılar, küp kökü tam alınan köklü sayılar, köklü sayıları üslü biçimde yazmanın kuralı, köklü yazımdan kurtulmanın pratik yöntemleri, çift dereceli köklü sayılarda içerideki sayı negatif bir sayının çift kuvveti olduğunda nasıl çözümleme yapılacağının izahı, tek dereceli köklü sayılarda kökün içinin negatif bir sayının tek kuvveti olduğunda ne yapılacağının izah edilmesi, dışarıya tam çıkamayan köklü sayıları olabildiğince dışarıya çıkarmanın pratik yöntemleri, köklü sayılarda toplam çıkarma işlemlerinin nasıl yapıldığının açıklaması, köklü sayılarda çarpma işlemi, köklü sayılarda tam kare açılımlarının  pratik yolu, eşlenik ve iki kare farkı arasında ilişki kurulması, köklü sayılarda bölme işleminin nasıl yapıldığının açıklaması,  ondalık sayılarda köklü işlemlerinin nasıl yapıldığının izah edilmesi ve süper pratik yöntemler, iç içe köklü sayılardan üstel yazıma nasıl geçildiğinin izah edilmesi, iki tane iç içe köklü yazımın açılımının yapılma şekli, sonsuza giden toplam, fark, çarpım ve bölüm durumundaki köklü sayıların çözümlenmesinin en pratik yöntemleri ara başlıklarını içeren bu konu tam 257 tane soru çözümü üzerinden süper düzeyde anlatımı yapılara düzenlendi. Üslü sayıları bitirmeden bu konuya başlamayınız. Emin olunuz ki sadece bu dosyayı defter tutarak bitiriniz. Sonra da istediğiniz soru bankasından soru çözmeye başlayınız. Müthiş düzeye gelmiş olan seviyenizi fark edeceksiniz. İddia ediyorum ki, Türkiye ‘ de bu konu bu kadar detaylı ve süper çözüm şekilleriyle sadece bu dosyada bulunmaktadır. Alın ve bitirin. Bana hak vereceksiniz.  YGS, LYS, KPSS TEOG derdi olanların bu dosyayı mutlaka bitirmelerini tavsiye ediyorum. Ya da yazılısından bu konudan sorumlu olanlara  sesleniyorum, sadece bu dosyayı bitirin yazılınızdan ful çekeceğinizden emin olunuz. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu otuz yedinci bölümü bitirmeliler.

38.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (Çarpanlara Ayırma konusunu anlatan yeni versiyon bir dosyadır.) 

Tam 265 tane örnek soru çözümü üzerinden hazırladım bu konuyu. Yaklaşık 90 saatlik bir çalışmayla bitirdim bu konuyu. Çok önemli bir konudur. LYS Matematiğinde bu konuyu iyi bilmeden başarılı olma şansınız hiç yok. Hem YGS, hem KPSS ve hem de LYS konusudur bu konu. Size garanti veriyorum. Bu sunum dosyasını alın ve defter tutarak bitirin. Ondan sonra istediğiniz soru bankasını açın. Nasıl bir hızda sorularını çözebildiğinize siz bile inanamayacaksınız. Bu sunumdaki ara başlıklar şu şekildedir. Çarpanlara ayırma ne demektir? Bunun  izah edilmesi yapıldı. Ortak çarpan parantezine alma yöntemi bol örnek çözümü üzerinden pekiştirildi. İki kare farkı  özdeşliği bol örnek soru üzerinden iyice benimsetildi. Küpler farkı ile küpler farkı özdeşliklerinin çarpanlarına ayrılmış versiyonu bol örnek soru üzerinden iyice benimsetildi. Küpler toplamının, sayıların toplamı ve çarpımları cinsinden yazılabilen özdeşlik çeşidi bol örnek soru üzerinden iyice benimsetildi. Küpler farkının, sayıların farkı ve çarpımları cinsinden yazılabilen özdeşlik çeşidi bol örnek soru üzerinden iyice benimsetildi. Üç terimli ifadelerin çarpanlarına ayrılması bol örnek soru üzerinden iyice benimsetildi. Tam kare açılımının nasıl yapılacağı ve pratik yöntemleri bol örnek soru üzerinden iyice benimsetildi. Bir üç terimlinin tam kare olup olmadığının nasıl anlaşılacağı bol örnek soru üzerinden iyice benimsetildi. Terim ekleme çıkarma yapılarak çözülebilen soru tipleri gösterildi. Kareler toplamı özdeşliğinin iki versiyonu bol örnek soru üzerinden iyice benimsetildi. İki değişkenin toplam, fark ve çarpımlarını içeren çok özel bir özdeşlik bol örnek soru üzerinden iyice benimsetildi. İki değişkenin toplam ve farkının kübünün, dördüncü kuvvetinin, beşinci kuvvetinin pascal üçgeniyle nasıl açılımlarının yapıldığı bol örnek soru üzerinden iyice benimsetildi. Sadeleştirme sorularının değer vererek nasıl pratik yoldan yapıldığı bol örnek soru üzerinden iyice benimsetildi. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu otuzsekizinci bölümü bitirmeliler.

39.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (Doğru ve üçgende açılar konularını anlatan yeni versiyon bir dosyadır.) 

Yaklaşık 100 saatlik bir çalışmayla bitirdim bu konuyu. Bu sunumu bitirdiğinizde kesinlikle ama kesinlikle geometriyi yapabileceğinize dair inancınız artacak. Türkiye sathında bu konuları bu kadar ayrıntılı olarak öğreten tek yapım bu sunumdur. Bitirince bana hak vereceksiniz. Sunumun ara başlıkları şu şekildedir. Işın nedir? Doğru ve doğru parçası nedir? Açı nedir? Açının iç ve dış bölgesi kavramları. Açının ölçüsünün gösterimi. Açıortay nedir? Zıt açı nedir? Dik açı nedir? Tümler açı nedir? Doğru açı nedir? Bütünler açı nedir? Geniş açı nedir? Geniş üstü açı nedir? Tam açı nedir? Açıların saat üzerinde uygulaması nasıldır? Yöndeş açı nedir? İç ters açı nedir? Dış ters açı nedir? Sağa bakan açıların sola bakanlara eşit olması durumu. Üçgenin iç açıları toplamı. Üçgenin dış açıları toplamı. Üçgende bir dış açının kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit olması. Yıldız kuralı. Üçgende iki iç açıortay arasında kalan açıyı bulmanın formülü. Üçgende iki dış açıortay arasında kalan açıyı bulmanın formülü. Bir iç açıortay ile dış açıortay arasında kalan açıyı bulmanın formülü. İç açıortayların kesim noktasının iç teğet çemberin merkezi olması bilgisiyle çözülen soru tipleri. İşte bu başlıklar altında toplam 230 soru ve çözümünü öğrenebileceksiniz. Sadece bu dosyayı not tutmadan bile bitirseniz temel geometri anlamında hiç bir sorununuzun kalmadığına şahit olacaksınız. Gerçekten de yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda bitirdiğim bu sunum dosyası sayesinde temel geometriyi süper derecede öğreneceğinize garanti veriyorum. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu otuzdokuzuncu bölümü bitirmeliler.

40.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (İkizkenar üçgen ve eşkenar üçgen konularını anlatan yeni versiyon bir dosyadır.) 

Yaklaşık 100 saatlik bir çalışmayla bitirdim bu konuyu. İnanılmaz görsellik sayesinde süper öğreneceksiniz. Geometriyi yapabileceğinize olan güveniniz artacak. Sunumun ara başlıkları şu şekildedir. İkizkenar üçgende tepe açısı ve taban açıları kavramlarının tanımları, eşit açıların karşı kenarlarında eşit olduğunun açıklanması, Muhteşem üçlü kavramının açıklaması, Y.A.K kuralının açıklaması, eşkenar üçgenin tanımı, iç açılarının 60 şar derece olduğu, eşkenar üçgende Y.A.K kuralı ile çözülen eşkenar üçgen soruları. 145 soru çözümü üzerinden bu konu benimsetilmeye çalışıldı. Sadece bu konulara ait bu kadar bol çözümlü çalışma sadece bu çalışmadır.  YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu kırkıncı bölümü bitirmeliler.

41.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (Dik üçgen ve öklit bağıntıları konularını anlatan yeni versiyon bir dosyadır.) 

Dik üçgenin tanımı, pisagor teoreminin açıklaması, 3-4-5 üçgeninin açıklaması, Dik kenarın diğer dik kenarın yarısı olma durumundaki pratik yol,5-12-13  üçgeninin açıklaması, 7-24-25 üçgeninin açıklaması, 8-15-17 üçgeninin açıklaması, öklit bağıntılarının verilmesi. İşte bu başlıklarla ilgili toplam 140 soru ve çözümünü içeriyor bu sunum dersimiz. Özel dik üçgenleri bu sunum sayesinde çok iyi bir şekilde ezbere bilmiş olacaksınız. Yaklaşık 100 saatlik bir çalışmayla bitirdiğim bu dosya sayesinde dik üçgen ve öklit olaylarını çok kolaylıkla öğreneceksiniz. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu kırk birinci bölümü bitirmeliler.

42.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ: (Doğru analitiği konusunu anlatan yeni versiyon bir dosyadır.) 

10 küsur gündür gece gündüz bu dosyayı bitirmekle meşgul oldum. Piyasayı inceledim. Bu konuyu bu kadar bol soru çözümüyle yani tam 167 soru ve çözümüyle öğreten bir kaynak yok. Kaynaklarda formüller verilip örnekler verilip kazık sorular ödev veriliyor. Ben her formülün nereden geldiğini ve ispatını yaptım. Pratik yollarını da ekledim. Zor soruların da çözümlerini en ayrıntılı şekilde yaptım. Yani kesinlikle bu dosyayı defter tutarak bitiren bir öğrenci bu konuyu kesin öğrenebilir. Sonra istediği kaynağa ve soru bankasına başlasın sorun yaşamayacaktır. Bir çok ara başlığı var bu konunun. Bu ara başlıkları yazmak istemiyorum. Hakikaten bu konuyu hazırlamak yidi bitirdi beni. Ama Türkiye piyasasının en iyi kaynak dosyası olduğuna çok eminim. LYS  dersi olanların bu kırk ikinci bölümü bitirmeleri şart.

43.BÖLÜMÜN İÇERİĞİ:  (Fonksiyonların birinci bölümüdür. Yeni versiyonla hazırlanmıştır.) 

Yaklaşık 120 saatlik bir çalışmayla sonlandırdım. Şu ara başlıklar var. f(x) verilmişken görüntü bulma olayının açıklaması ilk anlatılan kısımdır. Bu kısmın konu mantığı çok kolaydır ama soru tipleri, rasyonel sayılar, üslü sayılar, köklü sayılar ve çarpanlara ayırma ile birleşince zor olmaktadır. Bu bölümde tam 54 tane soru ve çözümü yaptım. İkinci olarak x  in  f(x) türünden bulunmasını gerektiren soru tiplerini açıkladım. Bu mantıkla ilgili 8 soru çözümü yaptım. Üçüncü olarak ters görüntü bulma konusunu açıkladım. f  fonksiyonunun eşitliğin karşı tarafına tersiyle geçtiğini ispatladım. Bu olayı pekiştirmek için 11 tane soru çözümü yaptım. Dördüncü olarak f(x) = f(x) eşitliğinden hareketle f ile tersi yan yana geldiğinde birbirlerini yok ederler kuralının ispatını yaptım. Buna bağlı olarak doğrusal fonksiyonun tersini bulmanın pratik yolunu açıkladım. Bir de rasyonel ifadelerin tersini bulmanın pratik yolunu açıkladım. Bu bölüm çok önemli olduğundan pekiştirmek için 55 tane soru ve çözümünü yaptım. Beşinci olarak bileşke fonksiyonu açıkladım ve pekiştirici olarak 33 tane soru çözümü yaptım. Altıncı olarak bir noktanın ordinatını, apsisinin görüntüsü olduğunu açıklayıp pekiştirici  12  soru çözümü yaptım. Yedinci olarak, permütasyon fonksiyonunu 8 soru çözümü üzerinden açıkladım. Sekizinci olarak ise grafikler üzerinden görüntü ve ters görüntü bulmayı 23 soru çözümü üzerinden açıkladım. Toplam da 203 soru ve çözümü üzerinden bu konunun birinci kısmını anlattım. YGS, KPSS, LYS ve DGS de bu ara başlıklardan çok soru geliyor. Pratik yöntemlerle konuyu daha da akılda kalıcı kılmaya özen gösterdim. YGS , KPSS , LES , ALES , DGS , PMYO, LYS  gibi sınavlara hazırlananlar bu kırküçüncü bölümü mutlaka bitirmeliler.

Sonuç olarak derim ki;

Artık Matematiği severek anlayarak nasıl öğreniriz? demenize gerek yok. Bu sistemle bu hedefinize varabiliyorsunuz.

Artık Matematiği öğrenmenin en kolay yolu sunummattır cümlesine hak veriyorsunuz değil mi?

Artık MATEMATİĞİ SEVEREK KOLAYCA VE ANLAYARAK ÖĞRENMENİN YÖNTEMİ nedir sorunuzun cevabının bu sistem olduğunu gördünüz değil mi?

Artık neden Matematik zor geliyor? demenize gerek kalmadı.

Artık Matematiği niçin sevmiyoruz? demeyeceksiniz.

Artık Matematik konu anlatımları ve test çözümleri arayışına girerseniz işte sistem budur.

Artık YGS, LYS, KPSS, ARA SINIF matematik konu anlatımı ve test çözümü sanal kitap arayışına girerseniz işte bu sistemdir.

Artık Matematik neden sevilmez? demeyeceksiniz. Bu sistem size yetecek.

Artık Matematik neden zor? kaygınız sona erecek.

Artık Matematik neden önemlidir? aşamasını geçip öğrenmek zamanı geldi değil mi?

Artık Matematik öğrenmek için ne yapmalı? demeyeceksiniz. Bu sistem size yetecek.

Artık Matematik öğrenmek istiyorum nereden başlamalıyım? belirsizliği bitecek.

Artık Matematik öğrenmeye hangi konudan başlamalı? demeyin alın bu sitemi en baştan başlayıp gidin.

Artık hiç matematik bilmiyorum? diyenler bile bu sistemle seviye alacaklar.

Artık Matematik öğrenmek istiyorum? diyen öğrenciler için bu sistem bir kurtuluş olacak.

Artık Matematik temelim yok ne yapmalıyım? diyorsanız işte size aşamalar ve sistem. Çalış ve kazan.

Artık Matematik nasıl çalışılır? belirsizliği kalmayacak. Aşamalar hazır. Yeter ki sen çalış.

Artık Matematik MAT-1 MAT-2 bilmiyorum sıfırım nereden başlamalıyım? demenize gerek yok. İşte sunummat aşamaları. Çalışırsan öğreneceksin.

Artık Matematik öğrenmek için ne veya neler yapmalı? belirsizliğine son verdik. Sizde görüp incelediniz.

Artık Matematiği sevdirerek öğreten sistem var mı? arayışlarınıza son vereceksiniz ve bu sisteme kazanacaksınız.

Artık Matematiğin önemi nedir? demeyiniz de sistemi baştan sonra kendi iyiliğiniz için bitiriniz. Tane tane sağ oka basa basa sanal kitabı yazarak öğreniniz.

Artık Matematiği sevmek için neler yapılabilir? diye bir kaygınız kalmasın. İşte sistem işte siz. Çalışın kazanın.

Artık Matematiği sevmek için tavsiyeler araştırmayın. İşte öğrendiniz. Çalışın kazanın.

Artık Matematiği neden anlamıyorum? veya Matematiği neden anlamıyoruz? veya Matematik neden anlaşılmaz? veya İnsanlar matematiği neden anlamaz? soruları mazide kaldı. Çünkü sistem sayesinde hamle hamle neyin nereden geldiğini anlayarak 9000 soru çözümü öğreniyorsunuz. Bu da başarıyı getiriyor.

Artık Matematik dersindeki başarısızlık nedenleri sizi ilgilendirmesin. Çünkü bu sistem size her şeyi sevdirerek en ince ayrıntısına kadar öğretmektedir.

Artık Matematikte neden başarısız oluyoruz? demek yerine sistemi çalışın bitirin kazanın. Çünkü Matematik dersindeki başarısızlık nedenlerinin en önemli sebebi çözümü az soru bankaları olmasıdır. Sistemimiz ise çok önemli bir açığı kapamaktadır.

Artık Matematikten nefret etme sebepleri nelerdir? olayını iyice anlamış olmalısınız. İnsan bilmediği şeye düşman olur. Bu kural matematik içinde geçerlidir. Sistemimiz ise size matematiği sevdirmektedir.

Artık Matematiği severek öğrenmek acaba çok mu zor? diyenler herhalde gerekli cevabı bu sayfamızı okuyarak almışlardır.

Artık ”Matematik” deyince aklınıza bu sistem yani sunummat gelmelidir. Çünkü sizde okudunuz gördünüz. Matematik. Sevdiğin zaman başarılan bir derstir. Sevmek ise anlaşıldığında olur.

BU SİSTEMDE NELER VAR?

1) YGS MATEMATİK KONU ANLATIM VE TEST ÇÖZÜMÜ SLAYTLARI.

2) LYS MATEMATİK KONU ANLATIM VE TEST ÇÖZÜMÜ SLAYTLARI.

3) KPSS MATEMATİK KONU ANLATIM VE TEST ÇÖZÜMÜ SLAYTLARI.

4) GEOMETRİ KONU ANLATIM VE TEST ÇÖZÜMÜ SLAYTLARI.

5) MATEMATİĞİ SEVEREK KOLAYCA VE ANLAYARAK ÖĞRENMENİN YÖNTEMİ.

6) NEDEN MATEMATİK ZOR GELİYOR? SORUSUNA İNAT ASLINDA KOLAY OLDUĞUNUN İSPATI.

7) MATEMATİĞİ NİÇİN SEVMİYORUZ? SORUSUNUN ARTIK TARİHTE KALACAĞININ GÖSTERGESİ.

8) 9.SINIF MATEMATİK KONU ANLATIM VE TEST ÇÖZÜM SLAYTLARI.

9) 10.SINIF MATEMATİK KONU ANLATIM VE TEST ÇÖZÜM SLAYTLARI.

10) 11.SINIF MATEMATİK KONU ANLATIM VE TEST ÇÖZÜM SLAYTLARI.

11) 12.SINIF MATEMATİK KONU ANLATIM VE TEST ÇÖZÜM SLAYTLARI.

12) GEOMETRİNİN EN GÖRSEL ŞEKİLDE ÖĞRETEN SLAYTLAR.

13) SAYILARIN SINIFLANDIRILMASI KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

14) ASAL, TEK, ÇİFT, ARDIŞIK SAYILAR KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

15) BÖLME ÖZELLİKLERİ VE TAM BÖLÜNME KURALLARI KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

16) ASAL ÇARPANLARINA AYIRMA, OKEK,  OBEB KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

17) RASYONEL, ONDALIK, DEVİRLİ ONDALIK SAYILAR KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

18) BASİT EŞİTSİZLİKLER  KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

19) MUTLAK DEĞER KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

20) ÜSLÜ SAYILAR KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

21) KÖKLÜ SAYILAR KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

22) ÇARPANLARA AYIRMA KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

23) ORAN, ORANTI, ORTALAMALAR KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

24) DENKLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

25) SAYI VE KESİR PROBLEMLERİ KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

26) YAŞ, İŞÇİ, HAVUZ, HAREKET, YÜZDE, KARIŞIM, FAİZ PROBLEMLERİ KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

27) KÜMELER, KARTEZYEN ÇARPIM. BAĞINTI, FONKSİYON  KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

28) POLİNOMLAR KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

29) İKİNCİ DERECE DENKLEMLER KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

30) PARABOLLER KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

31) TRİGONOMETRİ KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

32) KARMAŞIK SAYILAR KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

33) LOGARİTMA KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

34) DİZİLER VE SERİLER KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

35) LİMİT, TÜREV, İNTEGRAL KONU ANLATIM SLAYTLARI VE TEST ÇÖZÜMLERİ.

36) Matematik konu anlatımları ve test çözümleri.

37) YGS Matematik konu anlatımları ve test çözümleri.

38) LYS Matematik konu anlatımları ve test çözümleri.

39) KPSS Matematik konu anlatımları ve test çözümleri.

40) 9,10,11,12 inci sınıfların Matematik konu anlatımları ve test çözümleri.

41) Matematiği öğrenmenin en kolay yolu sunummattır.

42) Matematiği severek anlayarak nasıl öğreniriz?

43) Sayı çeşitleri, asal sayılar, tek çift sayılar, ardışık sayılar, faktöriyel, bölme özellikleri, tam bölünme kuralları, asal çarpanlara ayırma, OBEB, OKEK, rasyonel ondalık sayılar, üslü köklü ayılar, çarpanlara ayırma, oran ve orantı, aritmetik geometrik harmonik orta, denklem çözme yöntemleri, yok etme yöntemi, özel denklemler, sayı ve kesir problemleri, yş, işçi, havuz, hreket, hız, yüzde, karışım, faiz problemleri, kümeler, kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyoni modüler aritmetik, polinomlar, II.derece denklemler, eşitsizlikler, paraboller, trigonometri, karmaşık sayılar, logaritme, diziler, seriler, özel fonksiyonlar, limit, türev, integal konu anlatımları ve test çözümleri.

44) ygs matematik konu anlatımı ve test çözümü sanal kitap.

45) Matematik neden sevilmez?

46) Matematik neden zor?

47) Matematik neden önemlidir?

48) Matematik öğrenmek için ne yapmalı?

49) Matematik öğrenmek istiyorum nereden başlamalıyım?

50) Matematik öğrenmeye hangi konudan başlamalı?

51) Hiç Matematik bilmiyorum?

52) Matematik öğrenmek istiyorum?

53) Matematik temelim yok ne yapmalıyım?

54) Matematik nasıl çalışılır?

55) Matematik MAT-1 MAT-2 bilmiyorum sıfırım nereden başlamalıyım?

56) Matematik öğrenmek için ne veya neler yapmalı?

57) Matematiği sevdirerek öğreten sistem var mı?

58) Matematiğin önemi nedir?

59) Matematiği sevmek için neler yapılabilir?

60) Matematiği sevmek için tavsiyeler?

61) Matematiği neden anlamıyoruz?

62) Matematik neden anlaşılmaz?

63) Matematiği severek öğrenmek acaba çok mu zor?

64) Matematik dersindeki başarısızlık nedenleri nelerdir?

65) Matematikte neden başarısız oluyoruz?

66) Matematikten nefret etme sebepleri nelerdir?

67) Matematik

68) Matematik öğrenmek için ne yapmalı?

69) Matematiği severek öğrenmek için ne yapmalı?

70) Matematiği bir türlü sevemedim gitti.

İletişim

0 506 417 19 45

HASAN YENİYIL

Copyright Sunummat 2014 - web Tasarım : myilmaz